0 0

สร้างแผนที่ในโปรแกรม SmartPSS

สร้างแผนที่ในโปรแกรม SmartPSS ขั้นตอนแรกเราสามารถ Download โปรแกรม smartPSS ได้ ที่นี่ ในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมจะขอข้ามไป บทความนี้จะพูดถึงการสร้างแผนที่เพื่อวางกล้อง CCtv ให้ง่ายต่อการใช้งาน หลังจากตั้งค่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าที่หน้า Live view คลิกขวาที่ Groupของอุปกรณ์ที่เราสร้างไว้ ดังภาพ การสร้าง Map ในโปรแกรม SmartPss ตั้งชื่อแผนที่ ที่ต้องการ จากนั้นให้ทำการ open file โดยกดที่รูปแฟ้มสีเหลือง (นามสกุลที่รองรับคือ...