แนะนำ “GreenShot” โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture)

Page Visited: 1678
2 0
Read Time:2 Minute, 18 Second

แนะนำ “GreenShot” โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) “GreenShot” โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) ที่ใช้งานง่ายมาก เริ่มต้นด้วยการ Download ได้ที่ https://getgreenshot.org/

 "GreenShot" โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture)

หลังจาก Download เสร็จแล้วทำการติดตั้ง Programe มาถึงหน้า Select Additional Task เลือก Check box ตรง Start Greenshort with Windows Start หากต้องการให้เริ่มโปรแกรม เมื่อเปิดเครื่องทุกครั้ง หากไม่ต้องการให้เอา Checkbox ออก

 "GreenShot" โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture)

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว Programe จะอยู่ในส่วนของ Taskbar

 "GreenShot" โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture)

Click ที่ icon ของ โปรแกรม ใน Task bar แล้วเลือก Preferencs.. เพื่อตั้งค่า

ปุ่มลัด(Hotkeys)ในการเรียกใช้โปรแกรม ตามโหมดต่างๆ โดย Click หลังรายการที่ต้องการแล้วใส่ปุ่มลัดได้ตามต้องการ

สำหรับMode ต่างๆ อธิบายได้ดังนี้

 • Capture full screen คือการ Capture หน้าจอทั้งหมด
 • Capture windows คือการ Capture หน้าต่างโปรแกรม ที่ใช้งานอยู่ใน ปัจจุบันโดย อัตโนมัติ
 • Capture region คือการ Capture ส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอ โดยผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดเอง
 • Capture last region คือการ Capture region ที่เราเลือกไว้ก่อนหน้า เช่น เรา capture ใดๆ ไว้แล้วไปทำงานอื่น แต่อยากได้ภาพนั้นกลับมาอีกครั้งก็เรียกใช้งานในโหมดนี้
 • Capture Internet Explorer คือการ Capture หน้าต่างของInternet Explorer ที่ใช้งานอยู่โดย อัตโนมัติ
 "GreenShot" โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture)

Tap ต่อมาที่สำคัญคือ Tap output เป็นการตั้งค่า output ของ File ที่เรา Capture มีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

 • Storage location เลือก Folder หลักในการเก็บภาพหลังจากที่ทำการ Capture ในกรณีที่ ไม่ได้เลือกแบบ ClipBoard
 • filename pattern เลือกรูปแบบ filename แบบ Dynamic โดยโปรแกรม จะมี parameter ให้เลือกใช้งาน ดูเพิ่มเติมได้โดยกดที่ เครื่องหมายคำถาม ดังภาพ
 • image format เลือก image format ของภาพที่เรา Capture มีดังนี้
 "GreenShot" โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture)

เมื่อตั้งค่า เรียบร้อยและมีการเรียกใช้งานโปรแกรม หลังจาก Capture แล้วจะปรากฏหน้า หน้าจอ ดังภาพขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งาน เลือกปลายทางของ output ทที่ได้จากการ Capture

 "GreenShot" โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture)
 • Save as (displaying dialog) คือ Save ภาพแบบกำหนด Folder ปลายทางเอง
 • Save directly ภาพจะถูกเก็บลงใน folder ตามที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้ในการตั้งค่า ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
 • Copy to clipboard ภาพจะถูกเก็บลง Clipboard ของ Windows ผู้ใช้งานสามารถนำไป paste (Ctr+v) ได้ในโปรแกรมต่างๆได้ทันทีดดยไม่ต้องบันทึกลงในเครื่อง
 • send to printer โปรแกรมจะสั่งพิมพ์ภาพที่เรา Capture ไว้ทันที
 • Open in image editor หากเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะเปิด editor ขึ้นมาให้เราแก้ไขภาพได้ทันทีก่อนsave เช่น ใช้เครื่องหมายต่างๆ ใส่ mark ต่างๆในภาพก่อนนำไปใช้งาน ดังภาพด่านล่าง ซึ่งถือว่าสะดวกกับการใช้งานเป็นอย่างมาก
 "GreenShot" โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture)
Greenshot image editor

การใช้งานในเบื้องต้นและการตั้งค่าการใช้งานหลักๆของโปรแกรม มีเพียงเท่านี้ หากต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมสามารถ Ref. ได้จาก https://getgreenshot.org/help/

บทความโดย

admin

Previous post ใช้ Line App อ่านข้อความในภาพ
Next post Line Update ใหม่ (10.5.0) เชื่อมกับ AppleID ได้แล้ว