2 0

แนะนำ “GreenShot” โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture)

แนะนำ "GreenShot" โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) "GreenShot" โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) ที่ใช้งานง่ายมาก เริ่มต้นด้วยการ Download ได้ที่ https://getgreenshot.org/ หลังจาก Download เสร็จแล้วทำการติดตั้ง Programe มาถึงหน้า Select Additional Task เลือก Check box ตรง Start Greenshort with Windows...