0 0

Line Update ใหม่ (10.5.0) เชื่อมกับ AppleID ได้แล้ว

line application ออกupdate ใหม่ สามารถเชื่อม app กับ AppleID ได้แล้ว จากเดิมที่เชื่อมกับ บัญชีของ facebook เพียงอย่างเดียว ช่วยให้สาวก iphone มีความสะดวกในการย้าย Device หรือ เพิ่มความปลอดภัยของบัญชีมากยิ่งขึ้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ เข้า Menu Setting ที่ Tab Home ตามภาพ เลือก tab Account...