1 0

ใช้ Line App อ่านข้อความในภาพ

Line application ปัจจุบันมีความสามารถหลายอย่าง และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆคนมากขึ้น ในวันนี้ IT Newborn จะมาแนะนำความสามารถของ Line Application อีกอย่างนึงคือ การอ่านข้อความบนภาพ โดยใช้ Line application โดยสามารถทำได้ทั้งใน Smartphone และ Line PC ทั้ง mac และ windows วิธีใช้งานทำได้โดย คลิกภาพ บน chat ขึ้นมา สังเกตหาเครื่องหมาย...